Anmälan och villkor för avbeställning

Despositionen / anmälningsavgiften är på 6000 kr. Denna summa ska vara betald senast 14 dagar efter anmälan. Vi skickar ett mail angående detta. Det resterande beloppet betalas senast 60 dagar före respektive resa. Vid anmälan senare än 60 dager före avresa betalas hela resan vid anmälan.

Avbeställningsskydd

Vi rekommenderar att våra resande har någon form av avbeställningsskydd. Indian Adventures erbjuder inte något avbeställningsskydd men du kan enkelt teckna en sådan försäkring genom ditt försäkringsbolag. Eventuellt www.europeiske.no
Bankerna har ofta reseförsäkringar och avbeställningsförsäkringar knutet till sina betalningstjänster. Om sådant skydd inte är tecknat gäller våra vanliga avbeställningsvillkor. Se Reseförsäkring.

Obligatorisk helförsäkring på kr 1000 är inte inkluderat. Denna summa betalas in tillsammans med med den resterande summan 60 dager före avresa. Denna försäkring täcker alla skador på motorcykeln, stora som små. Ingen självrisk.

Reseförsäkring

Du måste själv se till att ha en bra reseförsäkring som täcker skador, hemtransport och bagage!

Force Majeure

Vi vill göra vårt yttersta för att boka våra resor som planerat eller med nödvändiga ändringar om något oförutsett skulle ske. Om yttre omständigheter (“force majeure”) gör det omöjligt att genomföra resupplägget, medför det normalt ingen reduktion i resans pris.